Tahribatsız muayene (NDT), malzeme içindeki süreksizlikleri,  parça veya sistemin hizmet verilebilirliğini tahrip etmeden karakteristik farklılıklarını inceleme, test etme veya değerlendirme sürecidir. Başka bir deyişle, muayene veya test tamamlandığında, parça hala kullanılabilir halde kalır.

NDT’nin aksine, diğer testler malzemeler veya sistemin bütünü açısından  tahrip edicidir ve bu nedenle, gerçekte hizmete sokulan malzemeler, bileşenler veya montajlar için  sınırlı sayıda numunede yapılır.

Bu tahribat testleri, darbe dayanımı, süneklik, verim ve nihai gerilme dayanımı, kırılma tokluğu ve yorulma dayanımı gibi malzemelerin fiziksel özelliklerini belirlemek için sıklıkla kullanılır, ancak malzeme özelliklerinde süreksizlik ve farklılıklar NDT tarafından daha etkili bir şekilde bulunur.

Günümüzde modern tahribatsız testler, üretim bütünlüğünü ve güvenilirliğini sağlamak, üretim süreçlerini kontrol etmek, üretim maliyetlerini düşürmek ve tek tip bir kalite seviyesini korumak için  imalat ve hizmet içi teftişlerde kullanılmaktadır. İnşaat sırasında, imalat ve montaj aşamalarında malzemelerin kalitesini ve birleştirme işlemlerini sağlamak için NDT kullanılır ve hizmet içi NDT incelemeleri, kullanılan ürünlerin yararlılıklarını ve güvenliklerini sağlamak için gerekli bütünlükleri sağlamayave ürünün bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini  devam etmelerini sağlamak için kullanılır.