RADYO GRAFİK KONTROL

Prensip:

Yüksek enerjili elektromanyetik dalgalar malzemeye nüfuz eder. Malzemeye nüfuz eden ışınım malzemenin diğer tarafına konan ışınıma duyarlı filmi etkiler. Bu film banyo işlemine tabi tutulduklarında ışınımın içinden geçtiği malzemenin iç kısmının görüntüsü ortaya çıkar. Bu görüntü malzeme içindeki boşluklar veya kalınlık / yoğunluk değişiklikleri nedeniyle oluşur. Malzemenin içinin bu şekilde görüntülenmesi Radyografi olarak adlandırılır.

Sınırlamalar: Kalınlık sınırlaması dışında her türlü malzemeye uygulanır.

Bu kontroller ve hata değerlendirmeleri TS 7477 (EN473) ‘e göre vasıflandırılmış uzman personeller (RT2, RT1 sertifikalı Makine Mühendisler) tarafından yapılmakta ve raporlanmaktadır. Plaka ve borularda kaynak dikişi kontrolleri(Gemi kaynakları, basınçlı kaplar, doğalgaz boru hatları, tavan vinçleri her türlü çelik konstrüksiyon), döküm malzemelerde döküm hatalarının tespiti, 4m çapa kadar basınçlı kapların çevresel kaynaklarının tek ışınlama ile kontrolü yapılmaktadır.

Kullanılan EN ve ISO Standartları
EN 444 – Tahribatsız muayene-Metalik malzemelerin X ve gama ışınlarıyla radyografik muayenesi için genel prensipler
EN 462-1 – Tahribatsız muayene-Radyografların görüntü kalitesi -Bölüm 1: Görüntü kalite göstergeleri (Tel tipi)-Görüntü kalite değerinin tespiti
EN ISO 19232-3 – Tahribatsız muayene-Radyografların görüntü kalitesi – Bölüm 3: Demir esaslı malzemeler için görüntü kalite sınıfları
EN 1435 – Kaynakların tahribatsız muayenesi-Kaynaklı birleştirmelerin radyografik muayenesi
EN 12517 – Kaynakların tahribatsız muayenesi-Kaynaklı birleştirmelerin radyografik muayenesi-Kabul seviyeleri
EN 12681 – Döküm-Radyografik muayene