SIVI PENETRANT KONTROL

Malzeme yüzeyinde bulunan süreksizliklerin tespit edilmesine yönelik uygulanan en eski tahribatsız muayene yöntemidir. Yüksek nüfuziyet özelliği olan penetrant bir sıvının yüzeye açık süreksizlik içerisine girmesi ve parça yüzeyinde kontrast oluşturacak şekilde bir geliştirici vasıtasıyla geri emilmesi prensibine dayanan Sıvı Penetrant test yöntemi özellikle ferromanyetik olmayan tüm malzemelerin yüzey kusurlarının tespitinde alternatifsiz bir yöntemdir. Uygulaması ve değerlendirmesi son derece kolay olan bu yöntemin başarısı muayene personelinin muayenenin tüm adımlarını doğru bir şekilde yapmasına bağlıdır. Cihaz ve ekipman ihtiyacının az, işletme ve şantiye gibi her türlü ortamda kullanılabilir olması avantajları nedeniyle en yaygın kullanılan muayene yöntemlerinden biri biridir.

Ferromanyetik veya ferromanyetik olamayan tüm malzemelere uygulanabilir. Çatlaklar gibi yüzeyde oluşan ve gözle görülmeyen hataların tespitinde kullanılır. Temiz yüzey alanına, penantrant sıvısı püskürtülür. Nufuziyet için gerekli süre beklendikten sonra, penentrant sıvısı dikkatlice temizlenir. Daha sonra yüzeye geliştirici püskürtülür ve beklenir. Çatlak içine nufuz etmiş olan penentrant sıvısı çizgi veya yuvarlak şekilde açığa çıkar. Çıkan kusurlar kabul kriterleri içinde değerlendirilir.

İlgili Standartlar,
EN 571-1 (EN ISO 3452-1) – Tahribatsız muayene-Penetrant muayenesi-Bölüm 1: Genel kurallar
ISO 3059 – Tahribatsız muayene-Penetrant ve Manyetik parçacık muayeneleri-İnceleme şartları
EN ISO 23277 (Eski 1289) – Kaynakların tahribatsız muayenesi-Kaynakların penetrant muayenesi-Kabul seviyeleri
EN 1371-1 – Dökümler-Sıvı penetrant muayeenesi-Bölüm 1: Kum, basınçsız ve düşük basınçlı kalıp dökümler
EN 1371-2 – Dökümler-Sıvı penetrant muayeenesi-Bölüm 2: Hassas dökümler
EN 10228-2 – Çelik dövmelerin tahribatsız muayenesi-Bölüm 2: Penetrant muayenesi
EN 10246-11 – Çelik boruların tahribatsız muayenesi-Bölüm 11: Dikişsiz ve kaynaklı çelik boruların yüzey kusurları için sıvı penetrantla muayenesi