GÖZLE MUAYENE KONTROL

Gözle muayene, çıplak gözle veya yardımcı ekipmanlar kullanılarak yapılan, yüzeyde oluşan süreksizlikleri bulmaya ve incelenecek malzeme hakkında ön bilgi edinmeyi sağlayan muayene yöntemidir. Özellikle diğer tahribatsız muayene metotlarının uygulanmasından önce yapılması gerektiği standartlarda belirtilmiştir. Yeterli ışık altında ve doğru bakış açısıyla yapılmalıdır.

Malzeme yüzeyinin çıplak göz ile veya yardımcı görsel ekipman ve donanımlar kullanılarak incelenmesi tekniğine Görsel Muayene adı verilmektedir. Kaynaklı imalat başta olmak üzere imalat aşamasında veya ürünlerin servis sırasındaki güvenilirliğinin belirlenmesinde görsel muayene tekniği oldukça önemli bir yere sahiptir. Parça yüzeyinin aydınlatılarak gözle veya büyüteç yardımı ile kontrol edilmesi şeklinde uygulanabilen görsel muayene tekniğinde gözle direk olarak ulaşılamayan bölgelerde endoskop, baroskop ve ayna gibi çeşitli görsel ekipmanlar kullanılarak yüzey taraması yapılabilir. Diğer tüm tahribatsız muayene yöntemlerinin uygulanması öncesinde parça yüzeyinde görsel muayene uygulamasının gerçekleştirilmesi muayene güvenilirliğinin arttırılmasında oldukça önemlidir.

İlgili Standartlar,
EN 13018 – Tahribatsız muayene-Gözle muayene-Genel kurallar
ISO 3057 – Tahribatsız muayene-Metalografik replika tekniği ile yüzey muayenesi
EN ISO 3058 – Tahribatsız muayene-Gözle muayene için yardımcı malzemeler-Düşük büyütmeli büyüteçlerin seçilmesi
EN 970 – Ergitme kaynaklarının tehribatsız muayenesi-Gözle muayene
EN 25817 – Çelikte ark kaynaklı birleştirmeler-Kusurlar için hata seviyeleri klavuzu
10049 – Alumiyum alaşımı dökümler-Gözeneklerin değerlendirilmesi için gözle muayene
ISO 11971 – Çelik dökümlerin yüzey kalitesi için gözle muayene