FİRMAMIZ HAKKINDA

Tekin Kalite Kontrol Denetim Gözetim Ltd.Şti. 2017 yılında Türk Hava Kuvvetlerinde Tahribatsız Muayene Teknisyeni olarak görev yapan emekli uçak bakım astsubayları tarafından kurulmuş olan Türkiye ve yurt dışında hizmet veren bir kuruluştur.

TEKİN KALİTE ÜST YÖNETİM BEYANI
Üst Yönetim olarak, muayenenin yapılmasına ve sonucunun belgelendirilmesinde
herhangi bir müdahalede bulunmayacağımızı,
Üst Yönetim olarak işin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve
diğer iç ve dış baskılardan ve etkilerden TEKİN KALİTE çalışanlarının uzak tutulmasını
sağlayacağımızı,
Müşterilere ait t gizli bilgilerin korunması, değerlendirme sonuçlarının muhafaza edilmesi
ve üçüncü şahıslar tarafından ulaşılabilirliğin engellenmesini sağlayacağımızı,
Yeterlik, tarafsızlık, karar verme ve/veya çalışma ile ilgili dürüstlüğümüze olan güveni
azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmayacağımızı,
Müşterilere ait gizli bilgileri, tescilli haklarını ve değerlendirme sonuçlarını üçüncü
şahıslarla paylaşmayacağımızı, bu bilgileri muhafaza ederek bilgilere ulaşmayı engelleyen
düzenlemeleri yapacağımızı ve bu düzenlemelere uyacağımızı,
taahhüt ederiz.
Tarih :

Personel Md. Genel Müdür Yardımcısı Şirket Müdürü