Tahsibatsız muayene metodlarından olan Penetrant testi (PT) yüzey hatalarının tespitinde kullanılan bir yöntemdir. Hataların tespit edilebilmesi için yüzeyde olması gerektiğinden yüzey altında kalan hataların bu yöntemle tespiti mümkün değildir.

Eski bir muayene methodu olmasına rağmen zamanla bir takım gelişmelere maruz kalarak günümüze kadar gelebilmiştir. Günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bu muayene metodunda çatlakların yüzeydeki süreksizliklerin tespitinde penetrant adı verilen bir sıvı kullanılmaktadır. Malzeme bu sıvı içerisine konarak çıkaralır ve yüzeyindeki bu süreksizlik bölgeleri bu sıvı ile dolmaktadır. Daha sonra malzeme bir kuruma işlemine tabi tutulur. Kurulanan malzeme üzerinde çatlaklar nemli hatlar halinde kendisini belli eder.

Eğer çatlaklar oldukça ince ve gözle görülmesi oldukça zor ise bu durumda basit bir yöntem olan tebeşirleme ile bu belirlenmesi zor çatlaklar daha gözle kolay belirlenecek hale gelmiş olur.

Penetrant metodu birçok malzeme tipine uygulanabilen basit ve maliyeti oldukça az olan bir yöntemdir.

Read More