Radyografik Muayene(RT) Testi

Tahribatsız muayene metodlarından biri olan Radyografik muayene(RT) testinde yüksek enerjili dalgalar malzemeye uygulanır. Bu şekilde çekilen radyografi filmlerinde malzemenin iç görüntüsü elde edilerek içerisindeki çatlaklar, boşluklar film üzerinden tespit edilebilmektedir.

Malzemeden geçirilen ışınlar malzemenin kalınlığı, yoğunluğu ve uygulanan ışın şiddetine bağlı olarak bir film çıktısı üretebilmemizi sağlamaktadır.

Elde edilen film üzerinde oluşan bölgelerdeki ton zıtlıkları ve değişimlerinden yola çıkılarak malzemedeki hatalar bulunmaktadır.

Bu yöntem oldukça hassas sonuçlar verebildiğinden çok yaygın olarak kullanılmaktadır.

Radyografik muayene özellikle alüminyum, çelik ve döküm malzemelerin kontrollerinde kullanılmaktadır.

Read More

Ultrasonik Muayene (UT) Testi

Ultrasonik Muayene (UT) Testi, malzeme içerisinde yer alan süreksizliklerin tespit edilmesi için kullanılan tahribatsız test yöntemlerinden biridir.

Ultrasonik muayene cihazından gönderilen yüksek frekanslı dalgalar malzeme icerisine gönderilir. Eğer frekans yolu üzerinde bir engel ile karşılaşılırsa yansıyarak ya problara ulaşır veya ulaşamaz. Yansıyan dalgalar eğer proba ulaşır ise cihaz üzerinde bir yankı belirtisi oluşur.

Problarda alınan yankı geldiği konum ve açısına bağlı olarak süreksizliğin koordinatları hesaplanabilmektedir. Yankının ekrandaki görüntüsüne göre süreksizlik hakkında bilgi alınmaktadır.

Gönderilen dalgaların açısı genellikle 45, 60 v 70 derece dalgalardır. Dalgalar hem enine hem de boyuna gönderilmektedir.

Ultrasonik muayene yöntemleri arasında en çok kullanılanı darbe-yankı yöntemidir.

Read More

Penetrant Testi

Tahsibatsız muayene metodlarından olan Penetrant testi (PT) yüzey hatalarının tespitinde kullanılan bir yöntemdir. Hataların tespit edilebilmesi için yüzeyde olması gerektiğinden yüzey altında kalan hataların bu yöntemle tespiti mümkün değildir.

Eski bir muayene methodu olmasına rağmen zamanla bir takım gelişmelere maruz kalarak günümüze kadar gelebilmiştir. Günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bu muayene metodunda çatlakların yüzeydeki süreksizliklerin tespitinde penetrant adı verilen bir sıvı kullanılmaktadır. Malzeme bu sıvı içerisine konarak çıkaralır ve yüzeyindeki bu süreksizlik bölgeleri bu sıvı ile dolmaktadır. Daha sonra malzeme bir kuruma işlemine tabi tutulur. Kurulanan malzeme üzerinde çatlaklar nemli hatlar halinde kendisini belli eder.

Eğer çatlaklar oldukça ince ve gözle görülmesi oldukça zor ise bu durumda basit bir yöntem olan tebeşirleme ile bu belirlenmesi zor çatlaklar daha gözle kolay belirlenecek hale gelmiş olur.

Penetrant metodu birçok malzeme tipine uygulanabilen basit ve maliyeti oldukça az olan bir yöntemdir.

Read More